Aphelion Online Drukuj

Aphelion Online jest gr? MMORPG osadzon? w ?wiecie fantasy.

W grze wcielasz si? w jedn? z postaci miasta dobra (Alenthar) lub z?a (Endurion), mi?dzy którymi trwa odwieczna walka. Poza miastami ?wiat zosta? opanowany przez ró?nego rodzaju dzikie potwory. Zwalczaj?c je mo?esz doskonali? swe umiej?tno?ci w walce, by w ko?cu sta? si? na tyle pot??nym wojownikiem, aby stan?? w wojnie przeciw wrogiemu miastu.

Co ka?d? niedziel? o godzinie 19 odbywaj? si? wojny miast! Ka?dy prawdziwy wojownik powinien w tym momencie stan?? do walki broni?c honoru swojego miasta. Wygrana w wojnie jest premiowana przez tydzie? zwi?kszonym do?wiadczeniem.